Predrag Cujanović

Menu

Lista hash algoritama najpopularnijih web aplikacija

Na slici ispod nalazi se lista najpoznatijih web aplikacija sa hash algoritmima koje one koriste za hash-iranje podataka za prijavu korisnika. Lista pored algoritama sadrži prefiks default tabela i imena istih.

 

Ako zaboravite šifru za svoju web alikaciju, generišite novi hash uz pomoć algoritama iz liste i zamenite je sa phpmyadmin-om.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *