Predrag Cujanović

Menu

Tag: hash web aplikacija

Lista hash algoritama najpopularnijih web aplikacija

Na slici ispod nalazi se lista najpoznatijih web aplikacija sa hash algoritmima koje one koriste za hash-iranje podataka za prijavu korisnika. Lista pored algoritama sadrži prefiks default tabela i imena istih.

Continue reading “Lista hash algoritama najpopularnijih web aplikacija”