Predrag Cujanović

Menu

Tag: InfoSec

Lista hash algoritama najpopularnijih web aplikacija

Na slici ispod nalazi se lista najpoznatijih web aplikacija sa hash algoritmima koje one koriste za hash-iranje podataka za prijavu korisnika. Lista pored algoritama sadrži prefiks default tabela i imena istih.

Continue reading “Lista hash algoritama najpopularnijih web aplikacija”

Lista sigurnosnih propusta koje sam otkrio

Lista za sada sadrži XSS i SQLi sigurnosne propuste komercijalnih web aplikacija.

 

BGS CMS XSS:

Softver: BGS CMS

Web Sajt: www.bgs-cms.com

Ranjiva adresa: https://www.server/?action=search&search=[XSS]

Continue reading “Lista sigurnosnih propusta koje sam otkrio”

InfoSec – Zaštita informacija

Zaštita informacija predstavlja veoma bitan deo procesa stvaranja i održavanja svake aplikacije, nezavisno od njenog tipa. Kategorija “InfoSec” je namenjena vestima iz sveta žaštite informacija i upustvima za zaštitu aplikacija od “curenja” informacija.